Su Kalėdomis kolegei

Su Kalėdomis kolegei

Kaip sesė esi artima, ištikima,
Visad patarsi lyg būtum mama,
Ačiū tau, kolege,
Būk per šventes linksma,
Nuo gerumo tavo
Tegul ištirpsta žiema.

Autorė: Birutė Sol