Kūčių burtai

Kūčių burtai

Skaičiuojame mes laiką ir laukiame stebuklo,
Juk Kūčių burtai šiąnakt prasidės,
– Kodėl dar avys nešneka, mamyte, ar apkurto?
Laukti taip ilgai aš negaliu išties.
– Nespirgėki, mažas mano angelėli,
Prakalbės, kai žvaigždelė danguje žibės.

Autorė: Birutė Sol