Ilgiausia naktis

Ilgiausia naktis

Kūčių naktis pati ilgiausia
Ir tamsiausia iš visų naktų,
Mat Saulė miega ligi pat vėlyvų paryčių,
Ir visai nenori ji atmerkt savo šviesių akių.

Galbūt iš vakaro ji prisivaišino per daug,
Galbūt per daug prigėrė ji skanaus midaus,
Tačiau vis tiek išauš, mes žinome staiga,
Ir prasidės ši džiugesio pilna Kūčių diena.
Tad sveikinu aš savo pupuliuką su ja!

Autorė: Birutė Sol