„Laimės tiltelis“ sveikinimas

„Laimės tiltelis“ sveikinimas proza

Iškepta šviežia gimtinės balta duonelė pavaišina susirinkusį girioje būrį svečių. Muzikantai atlieka užsakytas su gitara kurtas dainas, kad visada norėtum sugrįžti prie kūrybinių krantų, nes čia laukia laimės tiltelis, Vestuvės, šakotis, grybukai krepšeliuose.