B

Vardadienio proga Beatričei eilėraštis

Šerkšno drebulys suspindi,
Lauki saulės spindulių,
Sausio rytas Tau prasmingas,
Baltos pėdos ateitis.
Brisk Beatriče nesušąlsi,
Nes esi labai stipri,
Kūrybingas miškas laukia,
Čia…

Vardadienio proga Beatričei

Vardadienio proga Beatui eilėraštis

Neklysti ir neabejoji,
Nes visada stiprus,
Teisingai pasirinkęs kelią,
Nusprendi siekti tikslų,
Tai bus Tavo Beatai
Naujas gyvenimas,
Nes gyveni viena,
Tegul sodyboje
Viltimi pražysta
Rožių…

Vardadienio proga Beatui

Vardadienio proga Baručui eilėraštis

Sustok Barutį
Ir atvirai džiaukis,
Nes kelyje viltis,
Vardadienio svajonės,
Greit išsipildys
Kai patikėsi savimi,
Nes Tavo išmintingas grožis —
Kūrybinė šviesa,
Padovanosime gražią
Poezijos…

Vardadienio proga Baručui

Vardadienio proga Barutei eilėraštis

 Kūrybinė prasmė
Kaip perlas
Suspindėjo viltimi,
Miela Barutė
Nenumaldomai išdalina
Sukurtus svečiams
Vardadienio posmus,
Laimės raktelius,
Prisiminimų žiedelius
Ir smagiai atidaro
Kiemo vartelius,
Nes išgirsta žingsnius.
Barutė (  05-05 )

Vardadienio proga Barutei

Vardadienio proga Bartvilei eilėraštis

Šlamėjo gėlės po rudenio
Baltu beržu.
Juokeisi mielu balseliu.
Šilti prisiminimai
Bartvilės širdyje
Tarsi minčių žydėjimas
Ir sveikinimų knyga atversta.
Daug reikalingų žodžių
ištarėme laiku,
Todėl…

Vardadienio proga Bartvilei

Vardadienio proga Bartvilui eilėraštis

 Nakties tolumoje
Suspindi Bartvilo žvaigždės,
Svajonėse ištark esu,
Nes ryte laukia kelias
Vardadienio sulaukę
Padovanosime gegužės narcizus.
Surask laimės lopinėlį,
Sušilk pavasario mintimis
Prie ežero krantų,
Ten…

Vardadienio proga Bartvilui

Vardadienio proga Bartolomėjui eilėraštis

Gera Bartolomėjos širdis
Kaip ryto spindulėlis,
Skuba vardadienio keliu,
Nes jau nėra migloto laiko,
Gyvenimas laukia gražus.
Viena akimirka poezijos
Ir balse skamba
Aidas viltimi,
Tegul…

Vardadienio proga Bartolomėjui

Vardadienio proga Bartolomėjai eilėraštis

Pasisemk Bartolomėja
Tyro šaltinėlio,
Brisk rasota žole,
Nes laimingas būsi
Lietuvos gamtoje.
Vertink medelį,
Žalias šakeles,
Nes jos pražysta
Kai palaistai
Švelnia rankele.
Prasmingiausi žiedai suspindi
Vardadienio vardu.

Vardadienio proga Bartolomėjai

Vardadienio proga Bartei eilėraštis

 Nuolankiai krikščioniškai
Tėveliams dėkoji,
Nuolanki Barte esi,
Pasilik kaip šiltas
Vardadienio spindulys.
Nes dvasingumas padės,
Lydės kelyje.
Kartu atrasite
Gailestingumo erdves,
Aplankys išmelsta
Gyvenimiška patirtis,
Šviesi išmintis.
Bartė (  09-22 )

Vardadienio proga Bartei

Vardadienio proga Bartautei eilėraštis

Būk dvasinė užuovėja,
Nes lauks kantriai visada
Bartautės artimi,
Pakilęs šąltas vėjas
Žiedelius atgaivins.
Dėkok, kai nuskini
Pražydusias lelijas,
Jos kvepia gailestingumu,
Padovanota šventa statulėlė,
Gyvenimas šviesus,
Nes…

Vardadienio proga Bartautei

Vardadienio proga Bartautui eilėraštis

Poetinė kalba kaip varpas,
Nuaidi prie miškų,
Nes kūrėjas Bartautas
Nuostabiai bendrauja,
Glaustai dėliodamas
Išmintingumo žodžiais,
Suranda prasmingus draugus.
Siek dvasinės literatūros,
Gyvenk ir klaupkis
Rytais, vakarais.
Reikšmingais…

Vardadienio proga Bartautui

Vardadienio proga Bartui eilėraštis

Išgirsk rugsėjo vėją,
Pamatyk miške
Šlamančius lapus,
Jie mokslą dovanoja,
Žinios suspindi
Su vardadienio
Lietaus lašeliu.
Eik nebijodamas likimo,
Tavęs Bartai laukia draugai,
Jų išmintis prasminga,
Džiaukis puošniais
Dvasiniais…

Vardadienio proga Bartui

Vardadienio proga Barborai eilėraštis

Surask Barbora
vilties labirinte
paslaptingą vilties kelią,
kai vardadienio dienoraštyje
kūrybingumas lydės,
nes gruodžio širdyje
paliktos šviesios eilės —
padės tikėti žvaigždėmis.
Barbora (  12-04 )

Vardadienio proga Barborai

Vardadienio proga Barbei eilėraštis

Siek Miela Barbe
gerumo prasmingomis mintimis,
kad rudens eilės kaip žvaigždės
suspindi kiekvieno draugo širdy,
nes nuoširdūs žodžiai kaip laimės šviesa
laimina likimą…

Vardadienio proga Barbei

Vardadienio proga Barbarai eilėraštis

Sapnų mėnulis
Kaip vardadienio šviesa,
Suspindi su vilties žvaigžde,
Nes Barbaros sieloje kančia,
Palaimą randa širdies maldoje.
Raudonų rožių puokštė
Verta geros širdies,
Nes vilties…

Vardadienio proga Barbarai