Su Naujais artimam žmogui «Mintyse»

Su Naujais artimam žmogui «Mintyse»

Te siekiai išsipildo, mintyse pasilieka
Širdinga šiluma, nes visada norėdama
Sugrįžti uždegsi Naujametines žvakeles.