Žodžiai sniege

Žodžiai sniege

Stebuklingus žodžius
Išraižau sniege,
Tegul nublanksta bėdos
Ir pasidžiaukime kalėdine sėkme.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė