Skubantys svečiai

Skubantys svečiai

Suskaičiuokime žvaigždes
Ir kalėdines dienas,
Nes sulauksime svečių
Skubančių vilties keliu.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė