Per baltus pusnynus

Per baltus pusnynus

Per baltus pusnynus
Pas Tave skubu,
Kelias užpustytas
Suspindi sidabru.

Kalėdiniai varpeliai
Skamba toli, toli,
Maži vaikučiai džiaugiasi
Dovanėles surasdami.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė