Kalėdų naktis

Kalėdų naktis

Kalėdų naktis stebuklinga
Kviečia gerus draugus,
Tai šventė, dovanų laukimas,
Prasmingas laikas
Dovanojantis vilties žodžius.

Uždekime širdies žibintus,
Pabūkime kartu,
Nes namai laukia vilties žingsnių,
Dėkingi pasiliekame kartu.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė