Sveikinimas su Naujais «Esate šviesa»

Rimtas širdingas sveikinimas su Naujais

«Esate šviesa»

Naujieji metai – džiaugsmo ašaros
Ir spindinti atversta minčių knyga,
Suraskite gražius linkėjimus, nes esate šviesa.