Amžinai kartu

Amžinai kartu

Ištikimybės laikas
Mus suvedė kartu,
Kaip baltos gulbės plaukėme
Gyvenimo krantu.
Prie tylaus suolelio
Ištarsiu „myliu“,
Ištiesk pirštelį,
Būkime amžinai kartu.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė