Vaiva
Skambus ir gražus — ypatingas. Tavasis vardas lyg gaiva vasarvidžio nakties… Tebūna jis sėkmingas ir džiaugsmingas, Mylėk gyvenimą ir…
X