Karolis
Karolio vardas tarsi iš karolių suvertas — ilgas, gražus ir papuošiantis kiekvieną, kas jį nešioja! Teksto ir…
X