Šv. Agotos dienai

Šv. Agotos dienai

Šv. Agotos dienai

Duoną kasdieninę laiminki, Agota!