Saldi diena

Saldi diena

Valentino diena bus saldi saldi,
Tik nebūki, mieloji, liūdna ar išdidi,
Atnešiu tau skaisčią raudoną gėlę,
Drauge pamiršim nerimą ir gėlą…

Teksto autorė: Birutė Sol

X