Liūtui

Liūtui

Išdidi esi ir savigarbos tau netrūksta,
Mėgsti, kai gėrisi tavim kiti,
Bet ir žavumo tavo būdui daug priskirta,
Ypač, kai dėmesio centre esi.
Nepasiduoki pykčiui niekada,
Išsirink draugus, kurie verti tavęs,
Žinome, būsi ištikima širdim visa,
Jei tik patys mylėsim nuoširdžiai.
Su gimimo diena!

Autorė: Birutė Sol