Donatai

Donatai

Atverta širdimi
Meiliai šypsokis,
Džiaukis, Donata, nes
Aplankys svečiai.
Tegul pražydusios aguonos
Gražiai raudonuoja,
Išgirsk linksmai
Kaip čiulba garsiai
Ryto vieversiai,
Nes tai jaukus
Pavasarinis džiaugsmas
Ir skrendantis vardadienio
Mažas paukštelis su vilties sparnais.

–Donata (02.17, 04.07, 10.05)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė