Padėkokime Teresei
Padėkokime Teresei Viename iš Motinos Teresės regėjimų Jėzus dėkojo jai, kad ji rūpinosi jo garbe. Tad ir mes padėkokime šiai šventajai už gerą širdį. Autorė: Birutė…

Sveikinimai su Šventa Terese proza

Spalio 15-ąją minima Šventos Teresės diena. Šventoji Teresė įkūrė daug vienuolynų, rūpinosi nuskriaustais ir nelaimingais. Pažymėkime šią dieną dovanodami vieni kitiems sveikinimus.