Sveikinimai su Šventa Terese proza

Spalio 15-ąją minima Šventos Teresės diena. Šventoji Teresė įkūrė daug vienuolynų, rūpinosi nuskriaustais ir nelaimingais. Pažymėkime šią dieną dovanodami vieni kitiems sveikinimus.