Palinkėjimai Naujiesiems proza

Ko palinkėti draugams ir artimiesiems Naujųjų metų proga? Linkėkite visa ko geriausio. O jei savo mintims sunku parinkti žodžius, pasinaudokite mūsų sukurtais originaliais tekstais.