Su jubiliejumi moterį eilėraštis

Su jubiliejumi moterį

Vietinė gražuolė
visada linksma,
nes prasmingos
Jubiliejinės mintys
skamba širdyje.
Skaniausias šakotis
Laukia linksmų svečių,
Pakylusios aukštai
Marių žuvėdros krikštauja
Virš vasaros bangų,
Padovanoja vilties sparnus.