Berželis svyruonėlis

Berželis svyruonėlis

Berželis svyruonėlis
Siūbuoja prie miškų.
Bruknytės raudonuoja
Laukdamos vaikelio
Su rudu krepšeliu.
Linksmiausiais žodžiais
Padėkosi matydamas
Giedančius paukštelius,
Nes jie sparnelius kelia
Išgirsdami žingsnelius.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė