Pavaiškink draugus

Pavaiškink draugus

Vyšnių ir kriaušių
Šakelės palinkusios
Laukia gimtadienio.
Pavaišink draugus visus
Vesdamas sodo taku.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė