Labas vakaras
Labas vakaras Begęstant žiburiams languos, Jauki tamsa apklos, į naktį palydės. Ramybės ir harmonijos aiduos Atrasti taiką širdyje įkvėps. Gražaus vakaro. Autorė: Žvilgsnis į Begalybę