Kai lietus palaisto

Kai lietus palaisto

Kai lietus palaisto
Vilties žiedelius,
Draugai nusišypso
Dovanodami širdies žodelius.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X